Reproduïm la nota difosa a xarxes per la USTEC·STEs (IAC)

USTEC·STEs (IAC) ha tingut coneixement que totes les persones nomenades durant el mes de desembre, que poden arribar a ser més de 600, no cobraran fins a finals del mes de gener.

A requeriment del nostre sindicat el Departament s’ha excusat argumentant que el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya hauria donat instruccions per tancar les nòmines el dia 2 de desembre.

USTEC·STEs (IAC) considerem aquesta situació totalment inadmissible i que provoca un greuge compartiu entre els i les docents. Exigim, que per la via que sigui, es garanteixi el cobrament del desembre per a tot el personal que hagi prestat serveis al Departament d’Educació.

Aquest fet és un exemple més del maltractament que dispensa el Departament d’Educació al seu personal docent, provocant així la manca de personal substitut: drets retallats i condicions laborals menystingudes!

Animem a totes les persones afectades que reclamin les percepcions econòmiques que els corresponen presentant una instància per escrit al seu servei territorial o al consorci de Barcelona, adjuntant una còpia del seu nomenament.

IGUAL TREBALL, IGUAL SALARI

Llegir a la font original