Reproduïm la nota d’ASPEPC-SPS

Ja fa temps que estem assistint a una campanya que, des de instàncies ben conegudes, qüestiona el manteniment de la jornada compactada — horari lectiu només els matins — a aquells instituts que han optat lliurement per aquesta opció. I això, quan prové d’on prové, vol dir que la jornada compactada està en perill.

La crítica més pintoresca és la que postula una racionalització dels horaris. Segons això, i atès que moltsalumnes fan activitats extraescolars que els mantenen hiperocupats, no arriben a casa fins a les nou de la nit, comencen a fer els deures, se’n van o dormir tard i dormen poc; amb tot el que això comporta.

I és cert, res a dir, però a quina hora arribarien a casa si en comptesde sortir de l’institut a les tres de la tarda sortissin a lessis?

La jornada compactada va tenir en contra des d’un primer moment el sector de la privada concertada — que ho considera competència deslleial perquè els alumnes prefereixen anar només el matins —, els moviments de renovació pedagògica i les federacions de pares i mares d’alumnes.

Però compte, perquè tal com està establert, l’adopció de la jornada continuada l’ha d’aprovar el consell escolar del centre, amb majoria ponderada de tots els sectors que hi són presents, inclosos, és clar, els representants de l’ampa de l’institut. I resulta que la gran majoria d’ampes, s’hi ha manifestat a favor.

D’altra banda, no estàvem a favor de l’autonomia de centre? Des del Sindicat Professors de Secundària, vam promoure en el seu moment, pràcticament en solitari — alguns s’hi estan apuntant ara, a «misses dites» —, la implantació de la jornada continuada, i es va aconseguir un model de consens amb l’aleshores consellera Irene Rigau, que requeria l’aprovació de tots els sectors del consell escolar.

I el més important: la jornada compactada està funcionant. Per què, doncs, aquest qüestionament permanent?

Seguirem defensant la jornada continuada i alertem el professorat que hi ha prou indicis que apunten al fet que el Departament està pensant en suprimir-la, cedint a la pressió dels «lobbies»

Llegir a la font original