Fem repositori de tota mena de documentació pública d’interès públic per la Comunitat Educativa.

Si vols que es publiquin documents, ens els pots enviar a denunciagroga@gmail.com!

Per veure i descarregar qualsevol document, has prèmer sobre el seu títol

Informes

Títol Any Descripció
Proposta de pla contra la segregació escolar a València 2019 Estudi i propostes d’investigadors de la Universitat de València del conveni «Mapa escolar de València» contra la segregació escolar a la ciutat.
La contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic català 2019 Un estudi elaborat per la FaPaC que quantifica amb dades econòmiques i estadístiques el que les famílies paguen a les escoles públiques catalanes
Equivalència territorial en la planificació educativa a Barcelona: Diagnòstic i propostes 2019 Informe del Consorci d’Educació de Barcelona tractant la segregació escolar a la ciutat
Estudi de preus d’escoles concertades 2018 És un estudi encarregat per la CEAPA per determinar el grau d’obligatorietat de les quotes que cobren les escoles privades concertades, i els preus a tot l’estat espanyol.
La població escolar a la ciutat de Barcelona 2017 Informe del Consorci d’Educació de Barcelona on s’exposen dades quantitatives de la distribució de l’alumnat entre centres d’ensenyament públic, privat concertat i privat no concertat
El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada. Desmontando un mito interesado 2014 És un ampli informe elaborat per l’àrea d’educació pública de «Izquierda Unida» analitzant el cost de les places escolars a l’escola pública i privada concertada publicat al «Observatorio por la Educación Pública»

Reclamacions

Títol Any Descripció
Reclamació de la CEAPA sol·licitant decret per regular els concerts educatius 2018 Reclamació al «Ministerio de Educación y Formación Profesional» que sol·licita la elaboració d’un decret de concerts educatius que els reguli mentre existeixin, ja que la CEAPA destapa amb l’informe de juny de 2018 que la pràctica totalitat infringeix la gratuïtat.

Resolucions administratives

Títol Any Descripció
Centres de màxima complexitat 2017 Resolució de 12 de maig de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es fa pública amb caràcter provisional la llista de centres educatius qualificats de màxima complexitat.