La comunitat educativa, per l’escola pública de totes i tots, i contra la privatització del dret a l’educació

L’escola pública és el dret de tots els infants i és l’ensenyament emancipador que defensem i volem, perquè es tracta de l’únic indret des d’on els joves creixen i es realitzen amb valors democràtics, il·lustrats, laïcs i de solidaritat humana.

Tot i així, els successius governs de la Generalitat de Catalunya són radicals per retallar el pressupost de l’escola pública i privatitzar l’educació amb l’augment descarat del concert educatiu any rere any. Això té efectes multiplicadors com escoles segregades, increment de les desigualtats, tancament de línies, massificació d’aules, precarització de les condicions laborals dels ensenyants amb lleis injustes i antidemocràtiques, o la insubmissió de l’Administració educativa que després de deixar en fallida l’escola pública i sense pressupost per despeses, s’atreveix a cobrar taxes il·legals a les famílies.

Davant aquest atac al dret a l’educació les docents, famílies i activistes de la Comunitat Educativa responem amb denúncia política, reclamacions a l’Administració educativa, i contra les injustícies i il·legalitats anirem als tribunals, perquè no renunciem als drets universals ni els negociem.

Per aquesta raó, fem una crida per l’adhesió de la Comunitat Educativa en aquesta lluita col·lectiva, amb una plataforma de denúncia i lluita per:

  1. La superació de la LEC i LOMCE amb alternatives que preservin i extenguin el dret universal a l’escola pública democràtica, emancipadora, diversa i de qualitat, de principis i valors il·lustrats i de solidaritat humana.
  2. Exigir l’abolició immediata del concert educatiu, perquè és un model d’escola privada parasitària dels recursos de l’escola pública per privatitzar l’educació i és la principal causa de segregació escolar al país. No tenim res en contra dels establiments privats, sempre i quan es rentin dels seus clients, no dels diners públics de tothom, i es sotmetin a les lleis, paguin els seus impostos i respectin els drets laborals de les treballadores.
  3. Exigir la derogació del «DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent» i «DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents» per la recuperació de la democràcia als centres públics i que totes les ensenyants siguin funcionàries públiques.
  4. Construïr discurs alternatiu per aturar la privatització de l’educació i conseqüents retrocessos, i denunciar individual i col·lectivament les injustícies i il·legalitats, a les instàncies administratives i judicials pertinents.
  5. Ser l’altaveu de les injustícies i il·legalitats a totes les escoles públiques al Web, xarxes socials, premsa i amb debat públic.