Actualitat

Posts

 • CARTELL: PRÒXIM 23 DE NOVEMBRE, DEBAT PÚBLIC

  Cartell oficial del debat

 • Qüestionari: És la teva escola pública segregada?

  Ets conscient dels mecanismes de segregació? Saps com ens pidem organitzar contra les retallades i els concerts?

 • MANIFEST: Són les nostres estudiants

  Reproduïm el text del web manifest de la plataforma Professorat contra la repressió (premeu per anar a la font original) on trobareu el formulari d’adhesió

 • Per què «Direcció Cacic»?

  Amb l’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya (2009), que incorporava subtilment el sector empresarial com a membre de la comunitat educativa, i posteriorment la LOMCE, es donaven les darreres palades per enterrar l’esperit il·lustrat entre els i les mestres catalanes (i espanyoles).

 • Hem de pagar les famílies les fotocòpies o el material escolar?

  Qualsevol cobrament destinat a la marxa diària de les classes no és legal. Però tot i que tothom ja paga els seus impostos per sostenir l’escola pública, s’ha normalitzat el “copagament” als centres públics de Catalunya. Moltes famílies fan l’esforç pensant que així contribueixen en una millor de l’educació dels seus fills, però les quotes són un instrument més de segregació.

 • És positiu que les direccions dels centres públics escullin el professorat?

  Aquest curs, la direcció dels centres ha intervingut directament en el 78,66% de les 26.059 places adjudicades. A la vegada, les places perfilades han passat de 4.344 el curs passat a 5.667 aquest curs. A propòsit de l’article publicat a El Diari de l’Educació i sobre totes les adjudicacions en les quals intervenen les direccions, voldria fer algunes consideracions.

 • Quotes il·legals i privatització de l'educació

  L’escola pública d’infantil i primària Auró – abans President Salvans -, situada a un barri humil del sud de Terrassa, és un gueto escolar – concentració de dificultats socials i educatives – on més del 90% de l’alumnat és d’ascendència marroquina, es troba devaluada i sense gairebé nova matrícula, al temps que a un radi de 600 metres dues escoles privades concertades gaudeixen de sobredemanda.

subscribe via RSS